Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Áo Trắng Ngày Xưa - Minh họa, Kim Thuận


Kính các bạn! Bài thơ ÁO TRẮNG NGÀY XƯA tuy Thanh Kỳ đề tặng mình, nhưng tìm tòi và suy xét hóa ra là chuyện của chàng ta.
Gởi các bạn xem bằng chứng bằng hình ảnh: - "Tóc nổi gió rung lòng chú nhỏ Thanh Kỳ" và "Mấy Mươi Năm Nên Áo Đã Sương Mù, Tôi lấm láp bụi trần nên đứng ngó" 
He! He! He!
KIm Thuận thực hiện cho vui....Xin phép Thanh Kỳ.

Phòng Xem Video Và Chiếu Phim Cuối Tuần

Danh Mục Phim và Video
Video Cựu Sao Biển Vol 1 Video Cựu Sao Biển Vol 2 Hoàn Châu Cát Cát Phim Nhật, Hàn Quốc, Trung Hoa Người Nữ Tu Hát Thánh Ca Cải Lương

Truyền Thanh, Truyền Hình Trực Tuyến - Live Online TV
FRANCE 24 BBC News Night CNN Breaking News BBC Vietnamese

Visits since January 23, 2010 :
Free Hit Counter